2016

2016_conference_NEP__c-00—–Cover_ f4 2016_conference_NEP__c-01—–Tirage_ISBN_Scientific board__f4 2016_conference_NEP__c-05—–Content___f4 2016_conference_NEP__c-09—–Preface_f4 2016_conference_NEP__p-11__Blinová-Bartošová-Kipikaša__f4 2016_conference_NEP__p-19__Procházková__f4 2016_conference_NEP__p-29__Ilko_Rusko____f4 2016_conference_NEP__p-33__Offertálerová__IMK___f4 2016_conference_NEP__p-36__Dzuro-Kralikova__f4 2016_conference_NEP__p-43__Restas_A._f4 2016_conference_NEP__p-51__Cekan__f4 2016_conference_NEP__p-59__Klinec__-development-of-futurology–__f4 2016_conference_NEP__p-66__Rusko_Kollár__f4 2016_conference_NEP__p-77__Offertalerová__NIPI__f4 2016_conference_NEP__p-81__Jámborová_Lumnitzer___f4 2016_conference_NEP__p-87__Jurkovičová___f4 2016_conference_NEP__p-92__Simko__f4 2016_conference_NEP__p-96__Klinec___Anticipatory-governance—__f4 2016_conference_NEP__p-100__Rusko___F4 2016_conference_NEP__p-117__Korauš___f4 2016_conference_NEP__p-122__Harangozó_Polakovič__f4 2016_conference_NEP__p-129__Vaňová_Paulová_Hekelová__f4 2016_conference_NEP__p-135__Markovič-Markovičová__f4 2016_conference_NEP__p-142__Kollár_Piatrik_Rusková_Keim__f4 2016_conference_NEP__p-148__Bartošová_Sirotiak_Blinová_Čekanová___f4 2016_conference_NEP__z__Tirage_ISBN_f4 2016_conference_NEP__Pozvanka-Invitacion_2cirk_f4

2015

2015_conference_NEP___Pozvanka-Invitacion_2cirk_F4ex-w 2015_conference_NEP__p-01—–Tirage_ISBN_f- 2015_conference_NEP__p-06—–Content_f- 2015_conference_NEP__p-09—–Preface_f- 2015_conference_NEP__p-11__Offertalerova_ 2015_conference_NEP__p-20__Rusko__ 2015_conference_NEP__p-27__Prochazkova-Prochazka_ 2015_conference_NEP__p-35__Klinec_ 2015_conference_NEP__p-40__Bednarova-Jergova_ 2015_conference_NEP__p-44__Prochazkova-Prochazka-Rusko_ 2015_conference_NEP__p-54__Koraus-Sip_ 2015_conference_NEP__p-57__Kralikova_ 2015_conference_NEP__p-64__Sirotiak-Klačanská-Bartošová 2015_conference_NEP__p-69__Cerkala 2015_conference_NEP__p-73__Kováčová 2015_conference_NEP__p-80__Rusko_ 2015_conference_NEP__p-91__Turekova_ 2015_conference_NEP__p-99__Bartek_ 2015_conference_NEP__p-103__Jenčo_Sobotova_ 2015_conference_NEP__p-108__Kollar_ 2015_conference_NEP__p-117__Turekova-Bagalová_ 2015_conference_NEP__p-125__Prochazkova_ 2015_conference_NEP__p-133__Vráblíková-Vráblik-Habásková_ 2015_conference_NEP__p-142__Rusko-Mikulova_ 2015_conference_NEP__p-149__Pietrucha-Harangozó-Belica-Sip_ 2015_conference_NEP__p-156__Ilko-Rusko_ 2015_conference_NEP__p-160__Rusková-Očenášová-Karvaj_ 2015_conference_NEP__p-165__Wittlinger_ 2015_conference_NEP__p-170__Simko_ 2015_konf_NEP__p-174__Tirage–ISBN_f-

2016

2016_conference_IBP____Invitacion__3cirk–f4- 2016_conference_IBP__p-0___Cover_Tirage_ISBN__f4 2016_conference_IBP__p-5__Obsah-Content__f4 2016_conference_IBP__p-11__Sirotiak_Blinová_Bartošová___f4 2016_conference_IBP__p-29__Neupauerová___f4 2016_conference_IBP__p-35__Blistanova__f4 2016_conference_IBP__p-43__Piatrik_Rusková_Bednárová_Manová__f4 2016_conference_IBP__p-51__PacanaJacek_PacanaAndrzej_Wozny___f4 2016_conference_IBP__p-58__Bagalová_Tureková___f4 2016_conference_IBP__p-66__Kováčová__f4 2016_conference_IBP__p-76__Restas___f4 2016_conference_IBP__p-83__Krizovsky___f4 2016_conference_IBP__p-88__Pangracová_Kuracina_Szabova_Menčík__f4 2016_conference_IBP__p-94__Čekan_Hornický_Rusko___f4 2016_conference_IBP__p-101__Klinec__f4 2016_conference_IBP__p-107__Kovac___f4 2016_conference_IBP__p-112__Čerkala___f4 2016_conference_IBP__p-117__Procházková-Procházka___f4 2016_conference_IBP__p-125__Rusko_Pietrucha____f4 2016_conference_IBP__p-135__Harangozó_Menčík___f4 2016_conference_IBP__p-141__Markovic__f4 2016_conference_IBP__p-147__Rusko_Keim___f4 2016_conference_IBP__p-158__Kollar__f4 2016_conference_IBP__p-166__Mikulova_Rusko__f4 2016_conference_IBP__p-174__Piatrik_Kollár__f4 2016_conference_IBP__p-180__Ilko_Rusko___f4 2016_conference_IBP__p-184__Koraus___f4__ 2016_conference_IBP__p-191__Cekan___f4 2016_conference_IBP__p-199__Rusko_Lumnitzer___f4 2016_conference_IBP__p-212__Simko____f4 2016_conference_IBP__p-z___Tirage_ISBN__f4

2016

2016_konf_SES__Invitation–pozvanka__f4 2016_conference_SES__p-0__Tirage_ISBN___f4 2016_conference_SES__p-5__Obsah-Content__f4 2016_conference_SES__p-9__Predslov_f4 2016_conference_SES__p-11__Blistan_a_Blistanova__f4 2016_conference_SES__p-20__Prochazkova-Prochazka__f3 2016_conference_SES__p-31__Klinec__f4 2016_conference_SES__p-37__Kuril__–disciplinárna_zodpovednosť__f4 2016_conference_SES__p-42__Pacana A-Wozny-Bednarova__f4 2016_conference_SES__p-48__Neupauerová__f4 2016_conference_SES__p-55__Mrniková-Poliak__f4 2016_conference_SES__p-60__Stejskal__f4 2016_conference_SES__p-67__Procházka___f4 2016_conference_SES__p-76__Rusko_Piatrik_Mikulová_Ilko__f4 2016_conference_SES__p-91__Kuril__–zásada_zmluvnosti__f4 2016_conference_SES__p-95__Škultéty__f4 2016_conference_SES__p-98__Offertálerová__f4 2016_conference_SES__p-102__Sirotiak-Blinová-Bartošová-Gerendas__f4 2016_conference_SES__p-116__Kuczman__f4 2016_conference_SES__p-123__Gál-CzékusI_Nagy-KovácsE___f4 2016_conference_SES__p-129__Obozuwa_Akanni___f4 2016_conference_SES__p-136__Ilko_Rusko__f4 2016_conference_SES__p-149__Tóth-NaárZ_OrlovitsZ_NaárT-A_SoregP-A_MagdaR__f4 2016_conference_SES__p-156__Rusko_Kollár___f4 2016_conference_SES__p-170__Procházková-ProcházkaZ-ProcházkaJ__f4 2016_conference_SES__p-186__Piatrik_Kollár___f4 2016_conference_SES__p-193__Kováč__f4 2016_conference_SES__p-196__Bartek_Rusko__f4 2016_conference_SES__p-208__Klinec_f4 2016_conference_SES__p-208__Pietrucha_Harangozó_Rusková_Topić_Karvaj__f4 2016_conference_SES__p-z__Tirage_ISBN___f4

2016

2016_Conference_GER__Invitation-Pozvánka–3cirk_f5_Program 2016_conference_GER__p-00__Cover-Tirage-ISBN-Content__f4 2016_conference_GER__p-7___foto___f4 2016_conference_GER__p-9__Klinec__Preface__f4 2016_conference_GER__p-11__Klinec___Scenario Thinking __f4 2016_conference_GER__p-17__Vokoun___f4 2016_conference_GER__p-25__Mongiello___f4 2016_conference_GER__p-39__Kertis-Procházková__f4 2016_conference_GER__p-52__Rusko_Piatrik__f4 2016_conference_GER__p-63__Kačírková__f4 2016_conference_GER__p-70__Bednárová___f4 2016_conference_GER__p-76__Dermek_Monosi___f4 2016_conference_GER__p-81__Jámborová_Lumnitzer__f4 2016_conference_GER__p-88__Prochazkova__f4 2016_conference_GER__p-92__Sabo__f4 2016_conference_GER__p-99__Nemoga__f4 2016_conference_GER__p-103__Andras-Dadova-Kupka-Dirner___f4 2016_conference_GER__p-113__Štefanovič__f4 2016_conference_GER__p-117__Offertálerová__-kpl-__f4 2016_conference_GER__p-124__Bóna___f4 2016_conference_GER__p-129__Podhoranský___f4 2016_conference_GER__p-133__Šíp__f4 2016_conference_GER__p-144__Piatrik_Rusko_Ferencz__f4 2016_conference_GER__p-154__Klinec__Development of Futurology–__f4 2016_conference_GER__p-162__Rusko__f4 2016_conference_GER__p-182__Polakovič__f4 2016_conference_GER__p-185__Ilko_Pietrucha_Rusko__f4 2016_conference_GER__p-188__Piatrik_Duchenko_Rusková_Topić___f4 2016_conference_GER__p-197__Offertálerová__f4 2016_conference_GER__p-201__Rusko_Kollár_____f4 2016_conference_GER__p-216__Koraus____f4 2016_conference_GER__p-220__Simko__f4 2016_conference_GER__p-zz_Tirage_ISBN__f4

2016

2016_conference_MaZP__p-0__Tirage_ISBN__f4 2016_conference_MaZP__p-5__Content__ f4 2016_conference_MaZP__p-9__Preface__f4 2016_conference_MaZP__p-11__Blinová_Bartošová_Sirotiak__f4 2016_conference_MaZP__p-16__Offertálerová__f4 2016_conference_MaZP__p-20__Procházková__f4 2016_conference_MaZP__p-30__Šupík__f4 2016_conference_MaZP__p-34__Vrábliková_Wildová_Vráblík_Blažková_Šoch_f4 2016_conference_MaZP__p-44__Nádaský_Rusko__f4 2016_conference_MaZP__p-50__MakovickáOsvaldová__f4 2016_conference_MaZP__p-55__Sirotiak_Michaliková_Blinová__f4 2016_conference_MaZP__p-63__Rusko_Sliva_Mikulová_Ilko___f4 2016_conference_MaZP__p-73__Procházková__f4_ 2016_conference_MaZP__p-80__Kraliková_Dzuro__f4 2016_conference_MaZP__p-87__Kuzcman_Feriancová__f4 2016_conference_MaZP__p-92__Ilko_Rusko__f4 2016_conference_MaZP__p-96__PacanaAndrzej_Wozny__f4 2016_conference_MaZP__p-104__Simko__f4 2016_conference_MaZP__p-108__Harangozó_Tomko__f4 2016_conference_MaZP__p-118__Restas—Measuring—__f4 2016_conference_MaZP__p-125__Rusko_Piatrik__f4 2016_conference_MaZP__p-143__Piatrik_Pietrucha_Rusková_Duchenko_Simko_f4 2016_conference_MaZP__p-152__Bartek_Rusko__f4 2016_conference_MaZP__p-158__Markovič__f4 2016_conference_MaZP__p-162__Klinec__f4 2016_conference_MaZP__p-166__Rusko__f1 2016_conference_MaZP__p-zz__Tirage_ISBN__f4

2015

2015_conference_GER__p-1_Tirage_ISBN__f4 2015_conference_GER__p-6_Content_f4 2015_conference_GER__p-9_Klinec_Preface__f4 2015_conference_GER_p-11__Klinec—Global Existential Risks—_f4 2015_conference_GER_p-29__Prochazkova_Historical—_f4 2015_conference_GER_p-39__Restas__f4 2015_conference_GER_p-45__Rusko_Pietrucha_Rusková_f4 2015_conference_GER_p-59__Koraus-Šíp_f4 2015_conference_GER_p-64__Bóna_f4 2015_conference_GER_p-69__Kačírková_f4 2015_conference_GER_p-81__Kozičová_Dermek_Monosi_f4 2015_conference_GER_p-87__Ilko_Rusko_–Trinkwasser-Wasseranalytik–__f4 2015_conference_GER_p-91__Prochazkova_f4 2015_conference_GER_p-104__Štefanovič_f3 2015_conference_GER_p-109__Klinec_–Alternative Scenarios–_ f4 2015_conference_GER_p-118__Ilko_Rusko_–wasserdesinfizierung–_f4 2015_conference_GER_p-125__Zapletal_–The Dependence–__f4 2015_conference_GER_p-130__Wittlinger__f4 2015_conference_GER_p-138__Bednárová_Hricová__f4 2015_conference_GER_p-142__Monosi_Ballay__f4 2015_conference_GER_p-147__Neupauerová__f4 2015_conference_GER_p-152__Zapletal___f4 2015_conference_GER_p-160__Rusko_Piatrik__f4 2015_conference_GER_p-169__Sabo_Cochová_Sabová__f4 2015_conference_GER_p-171__Rusko_Očenášová_Balog_Jonas__f4 2015_conference_GER_p-177__Zapletal_Rusko_Ferencz_Bevilaqua_Harangozó__f4 2015_conference_GER_p-185__Bartek___f4_ 2015_conference_GER_p-194__Rusko_Hatiar_Sablik_Harangozó_Mikulová_Ilko_Mach__f4 2015_conference_GER_p-z_Tirage_ISBN__f4

2015

2015_conference_SES____Tirage_ISBN_Fex 2015_conference_SES___Obsah-Content_Fex 2015_conference_SES___Predslov_Fex 2015_conference_SES__p-11__Procházková_ 2015_conference_SES__p-20__Krylowicz_ 2015_conference_SES__p-24__Klinec_ 2015_conference_SES__p-29__Kováčová_ 2015_conference_SES__p-35__Rusko-Ferencz_ 2015_conference_SES__p-42__Michailiuk_ 2015_conference_SES__p-50__Mitrenga-Hudáková_ 2015_conference_SES__p-55__Procházková__Causes– 2015_conference_SES__p-65__Jurkovicova_ 2015_conference_SES__p-70__Ilko-Rusko_ 2015_conference_SES__p-74__Poliak-Varjan_ 2015_conference_SES__p-78__MakovickáOsvaldová_- 2015_conference_SES__p-97__Turekova_ 2015_conference_SES__p-105__Lacková-Faith_ 2015_conference_SES__p-112__Monoši-Kapusniak_ 2015_conference_SES__p-118__Offertálerová-Belaňová_ 2015_conference_SES__p-126__Rusko-Mikulová-Ilko_ 2015_conference_SES__p-137__Kollar-Polakovic-Gasperova_ 2015_conference_SES__p-141__Kralikova-Sobotová_ 2015_conference_SES__p-146__Soldán-Kobetičová_ 2015_conference_SES__p-150__Bartek_ 2015_conference_SES__p-156__Sobotová_Králiková_ 2015_conference_SES__p-163__Rusko_ 2015_conference_SES__p-174__Karkalíková_ 2015_conference_SES__p-179__Šíp-Korauš_ 2015_conference_SES__p-184__Tirage_ISBN_

2015

2015_conference__MaZP__p-01—–Tirage_ISBN_Fw 2015_conference__MaZP__p-06—–Content_Fw 2015_conference__MaZP__p-09—–Preface_Fw (2) 2015_conference__MaZP__p-09—–Preface_Fw 2015_conference__MaZP__p-11__Drvarova-Offertalerova-Rasulov_ 2015_conference__MaZP__p-19__Rusko_ 2015_conference__MaZP__p-27__Doza_ 2015_conference__MaZP__p-30__Klinec_ 2015_conference__MaZP__p-34__Kozicova-Dermek-Monosi_ 2015_conference__MaZP__p-39__Rusko_ 2015_conference__MaZP__p-48__Prochazkova_ 2015_conference__MaZP__p-52__Doza-Vanova_ 2015_conference__MaZP__p-56__Harangozo-Balog-Cekan_ 2015_conference__MaZP__p-63__Prochazkova-Prochazka_ 2015_conference__MaZP__p-74__Manova_ 2015_conference__MaZP__p-78__Offertalerova_ 2015_conference__MaZP__p-82__Poliakova_ 2015_conference__MaZP__p-88__Prochazkova-Rusko_ 2015_conference__MaZP__p-102__Sirotiak-Bartosova-Klacanska_ 2015_conference__MaZP__p-107__Kralikova-Badida_ 2015_conference__MaZP__p-111__Rusko-Belica-Mikulova_ 2015_conference__MaZP__p-116__Koraus-Sip_ 2015_conference__MaZP__p-119__Bednarova-Jergova_ 2015_conference__MaZP__p-123__Ilko-Rusko_ 2015_conference__MaZP__p-127__Pietrucha-Sip-Simko_ 2015_conference__MaZP__p-132__Kollar_ 2015_conference__MaZP__p-141__Bartek_ 2015_conference__MaZP__p-149__Tirage_ISBN_Fw-output 2015_Conference_MaZP__Invitation–3_Fw