2011

Globálne existenciálne riziká – trendy a ohrozenia ♦ vedecká konferencia so zahraničnou účasťou konaná 30. novembra  – 1. decembra 2011 v Bratislave ♦ International Scientific Conference, November 30 – December 1, 2011, Bratislava, Slovak Republic 2011_konf_GER__Pozvanka_F5ex-w