Plánované akcie SSŽP v roku 2013

názov: Nástroje environmentálnej politiky v praxi typ: seminár termín: III. štvrťrok 2013 miesto: Bojnice garant: RNDr. Miroslav Rusko, PhD. mirorusko@centrum.sk RNDr. Ján Bencúrprof. Ing. Vladimír Zapletal, PhD. organizátor: Slovenská spoločnosť pre životné prostredie v spolupráci s ďalšími inštitúciami popis: Cieľom podujatia … Continue reading