Fórum ZSVTS 2012

21. máj 2012 Fórum ZSVTS 2012 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) usporiadal 21. mája 2012 v poradí VI. ročník svojho celozväzového podujatia FÓRUM ZSVTS 2012. Ústrednou témou podujatia tohto roku bola Veda – Technika – Životné prostredie. Pozvanie prijali aj … Continue reading

Plánované akcie SSŽP v roku 2013

názov: Nástroje environmentálnej politiky v praxi typ: seminár termín: III. štvrťrok 2013 miesto: Bojnice garant: RNDr. Miroslav Rusko, PhD. mirorusko@centrum.sk RNDr. Ján Bencúrprof. Ing. Vladimír Zapletal, PhD. organizátor: Slovenská spoločnosť pre životné prostredie v spolupráci s ďalšími inštitúciami popis: Cieľom podujatia … Continue reading

Pre členov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, … Continue reading

Matej Bel University International Day

(10.2.2012) Matej Bel University International Day Na počesť 20. výročia založenia Univerzity Mateja Bela a 25. výročia Erazmovho programu sa univerzita v spolupráci s Erasmus Student Network Banská Bystrica podujala zorganizovať Medzinárodný deň. Svojou návštevou nás poctili viacerí významní hostia, … Continue reading