Matej Bel University International Day

(10.2.2012)

Matej Bel University International Day

Na počesť 20. výročia založenia Univerzity Mateja Bela a 25. výročia Erazmovho programu sa univerzita v spolupráci s Erasmus Student Network Banská Bystrica podujala zorganizovať Medzinárodný deň. Svojou návštevou nás poctili viacerí významní hostia, funkcionári UMB a zahraniční i slovenskí študenti UMB. Program bol rozdelený do dvoch častí. Úvodná, oficiálna, prebehla v duchu príhovorov hostí, druhá poskytla zahraničným študentom dôležité praktické informácie.

Otvorenie Medzinárodného dňa patrilo pánovi prorektorovi pre medzinárodnú spoluprácu Prof. Ing. Igorovi Kosírovi, CSc. a prezidentke ESN UMB Jaroslave Krutákovej, ktorí predstavili hostí a agendu.
So zaujímavým príhovorom na tému Miesto vedy a kultúry v budúcnosti sveta vystúpil pán Prof. Dr. Beloslav Riečan, DrCs., Dr.h.c. z Fakulty prírodných vied.
Nasledoval prejav Prof. Ing. Vladimíra Zapletala, PhD. o frankofónii v slovenskej spoločnosti. Odznel vo francúzskom jazyku, čo potešilo najmä francúzskych študentov.

Viacej informáciií dostupných na: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/MBU_International_Day

2012_02_10_international_day_001 2012_02_10_international_day_003 2012_02_10_international_day_008 2012_02_10_international_day_014

20120210 Matej Bel University