Fórum ZSVTS 2012

21. máj 2012 Fórum ZSVTS 2012 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) usporiadal 21. mája 2012 v poradí VI. ročník svojho celozväzového podujatia FÓRUM ZSVTS 2012. Ústrednou témou podujatia tohto roku bola Veda – Technika – Životné prostredie. Pozvanie prijali aj … Continue reading

Matej Bel University International Day

(10.2.2012) Matej Bel University International Day Na počesť 20. výročia založenia Univerzity Mateja Bela a 25. výročia Erazmovho programu sa univerzita v spolupráci s Erasmus Student Network Banská Bystrica podujala zorganizovať Medzinárodný deň. Svojou návštevou nás poctili viacerí významní hostia, … Continue reading