Fórum ZSVTS 2012

21. máj 2012

Fórum ZSVTS 2012

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) usporiadal 21. mája 2012 v poradí VI. ročník svojho celozväzového podujatia FÓRUM ZSVTS 2012. Ústrednou témou podujatia tohto roku bola Veda – Technika – Životné prostredie.
Pozvanie prijali aj Ing. Ján Liška, riaditeľ Recyklačného fondu SR a riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV – RNDr. Zita Izakovičová.
Generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej politiky, záležitosti EÚ a legislatívy MŽP SR, RNDr. Kamil Vilinovič, oboznámil prítomných s tézami Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti životného prostredia a “zeleného” rastu.
Počas podujatia odzneli ďalšie odborné príspevky členov členských organizácií ZSVTS, a to:

Udržateľný rozvoj spoločnosti a environmentálne manažérstvo
RNDr. Miroslav Rusko, PhD., Slovenská spoločnosť pre životné prostredie

Meranie vplyvu environmentálnych inovácii v malých a stredných podnikoch
doc. Ing. Pavol Molnár, PhD., Ing. Martin Dolinský,  Slovenský komitét pre vedecké riadenie

Hodnotenie udržateľného rozvoja v sektore spracovania ropy
Ing. Michal Šingliar, Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie

Chladiace okruhy s HFCs chladivami znižujú emisie
doc. Ing. Peter Tomlein, CSc., Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Vnútorné prostredie budov – kvalita vzduchu, zdravie, výkonnosť
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Význam lesov pre ochranu a tvorbu životného prostredia
Ing. Stanislav Martinický, CSc., Slovenská lesnícka spoločnosť

Zelená energia: cieľ súčasného materiálového výskumu v oblasti klasickej energetiky
Ing.  Ľuboš, Mráz, PhD., Slovenská zváračská spoločnosť

Vzdelávanie, veda a výskum v Programovom vyhlásení vlády SR
Ing. Robert Brežný, PhD.,  riaditeľ ZSVTS

 

Súčasťou podujatí “Fórum ZSVTS” je už tradične ocenenie aktívnych členov Zväzu.

Pamätná plaketa k 20. výročiu vzniku ZSVTS bola udelená prof. Ing. Vladimírovi Zapletalovi, CSc. zo Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie.

Viacej informácií dostupných na: http://www.zsvts.sk/aktuality/forum-zsvts

dscf3771 dscf3772 dscf3773 dscf3775 dscf3776 dscf3800 dscf3803

pozvanka FORUM_21052012