xxx

    Názov:Autor: Vydavateľ: Rok vydania: Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky, I. dielMiroslav Rusko, Jozef Šteffek a kolektív Strix 2008   Názov:Autor:Vydavateľ: Rok vydania: Základy práva životného prostrediaMiroslav Rusko, Emil Čerkala a kolektívStrix 2008