xxx

 

 

Názov:Autor:

Vydavateľ:

Rok vydania:

Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky, I. dielMiroslav Rusko, Jozef Šteffek a kolektív

Strix

2008

  Názov:Autor:Vydavateľ:

Rok vydania:

Základy práva životného prostrediaMiroslav Rusko, Emil Čerkala a kolektívStrix

2008