Kontakt

Slovenská spoločnosť pre životné prostredie Koceľova 15, 815 94 Bratislava korešpondenčná adresa:   e-mail: sszp@centrum.sk