Kontakt

Slovenská spoločnosť pre životné prostredie
Koceľova 15, 815 94 Bratislava

korešpondenčná adresa:

 

e-mail: sszp@centrum.sk