Environmentálna a bezpečnostná informatika

 xxx Názov:Autor:

Vydavateľ:

 

Rok vydania:

Environmentálna a bezpečnostná informatika

Miroslav Rusko, Jozef Halász a kolektívStrix

 

2008