Plánované akcie SSŽP v roku 2013

názov: Nástroje environmentálnej politiky v praxi
typ: seminár
termín: III. štvrťrok 2013
miesto: Bojnice
garant: RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
mirorusko@centrum.sk
RNDr. Ján Bencúrprof. Ing. Vladimír Zapletal, PhD.
organizátor: Slovenská spoločnosť pre životné prostredie v spolupráci s ďalšími inštitúciami
popis: Cieľom podujatia je výmena skúseností v rámci uplatňovania nástrojov environmentálnej politiky v praxi.

====================================================================

názov: Manažérstvo životného prostredia 2013
typ: konferencia
termín: 18 – 19.4.2013
miesto: Bratislava
garant: RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
mirorusko@centrum.sk
prof. RNDr. Jozef Šteffek, PhD.
organizátor: Slovenská spoločnosť pre životné prostredie v spolupráci s ďalšími inštitúciami
popis: Trinásty ročník konferencie je zameraný na informovanie odbornej a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmenu skúseností a prezentáciu nových výsledkov v problematike manažérstva životného prostredia

====================================================================

názov: Globálne existenciálne riziká
typ: konferencia
termín: III. štvrťrok 2013
miesto: Bratislava
garant: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.

Ing. Klinec Ivan
RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
mirorusko@centrum.sk

organizátor: Slovenská spoločnosť pre životné prostredie v spolupráci s ďalšími inštitúciami
popis: Tretí ročník konferencie je zameraný na problematiku globálnych existenciálnych rizík.

====================================================================

názov: Sustainability – Environment – Safety
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2013
miesto: Bratislava
garant: RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
mirorusko@centrum.sk
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Doc.Ing. Ivana Tureková, PhD.
ivana.turekova@stuba.sk
organizátor: Slovenská spoločnosť pre životné prostredie v spolupráci s ďalšími inštitúciami
popis: Tretí ročník konferencie je zameraný na problematiku udržateľného rozvoja spoločnosti, ochrany životného prostredia a bezpečnosti.

====================================================================

názov: Integrovaná bezpečnosť
typ: konferencia
termín: IV. štvrťrok 2013
miesto: Kočovce
garant: Doc.Ing. Ivana Tureková, PhD.
ivana.turekova@stuba.sk
organizátor: MTF STU, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie v spolupráci s ďalšími inštitúciami
popis: Cieľom konferencie je výmena poznatkov a skúseností získaných pri zavádzaní integrovanej bezpečnosti formou vedeckej diskusie.