2011

Sustainability – Environment – Safety ♦ vedecká konferencia so zahraničnou účasťou konaná 16. novembra  2011 v Bratislave ♦ International Scientific Conference, November 16, 2011, Bratislava, Slovak Republic 2011_konf_SES__Pozvanka_F5ex-w 2011_konf_SES_zbornik_F4ex-w