2002

♦Konferencia so zahraničnou účasťou konaná v dňoch 28. – 29. november 2002, Staré Hory, Slovensko ♦International Conference “Integral Safety 2002”, November 28 – 29, 2002, Staré Hory, Slovakia