2017

2017_conference_SES__c-0__Cover_Tirage_ISBN_Content__f4 2017_conference_SES__p-9__Predslov_RuskoM__f4 2017_conference_SES__p-11__Praefatio__SchwaigerB___f4 2017_conference_SES__p-13__Antauparolo__MarčekS___f4 2017_conference_SES__p-15__Preface__RuskoM_BevilaquaD___f4 2017_conference_SES__p-17__Predslov__IlkoJ_PietruchaD__f4 2017_conference_SES__p-19__Kонференция__ДученкоЮ_СтуденцовM_f4 2017_conference_SES__p-21__Kovac__f4 2017_conference_SES__p-25__ProcházkováD_ProcházkaJ__f4 2017_conference_SES__p-50__KizekováM_KošickáP__f4 2017_conference_SES__p-55__SirotiakM__f4 2017_conference_SES__p-62__Rusko-_Brownfields__f4 2017_conference_SES__p-76__KlinecI_Theoretical Base__f4 2017_conference_SES__p-106__ValentV__Slovaks in Serbia and Aid–_f4 2017_conference_SES__p-112__ProcházkováD__f4 2017_conference_SES__p-121__LaskowskaB__f4 2017_conference_SES__p-130__Valent4__Organicke_polnohospdarsto–_f4 2017_conference_SES__p-133__IlkoJ_RuskoM__f4 2017_conference_SES__p-142__Klinec_John_Locke__f4 2017_conference_SES__p-145__CzerwinskaK_PacanaA_LiberkoI__f4 2017_conference_SES__p-155__Neupauerová__f4 2017_conference_SES__p-162__BlistanP_KovanicL_PateraM__f4 2017_conference_SES__p-170__KovacM__f4 2017_conference_SES__p-175__RuskoM_FerenczV__f4 2017_conference_SES__p-188__KollarV__f4 2017_conference_SES__p-198__OndrovičA___f4 2017_conference_SES__p-203__KorausA_BackaS___f4 2017_conference_SES__p-209__AlmahmoudAysha_f4 2017_conference_SES__p-214__AnelUssenova___f4 2017_conference_SES__p-223__AuxovaD_f4 2017_conference_SES__p-227__KatekhayeDhanashree_MagdaRobert_f4 2017_conference_SES__p-235__KollarV_KlimschF__f4 2017_conference_SES__p-246__KeimP__f4 2017_conference_SES__p-248__RuskoM_LamackaP_KrivosudskaJ__f4 2017_conference_SES__z_Tirage_ISBN___f4

2017

2017_conference_IBP__p-0___Cover_Tirage_ISBN_Content_f4 2017_conference_IBP_p-9__Preface_Rusko__f4 2017_conference_IBP_p-11__Praefatio_SchwaigerB__f4 2017_conference_IBP_p-13__Antauparolo_MarcekS__f4 2017_conference_IBP_p-15__Preface_RuskoM_BevilaquaD__f4 2017_conference_IBP_p-17__Vorwort_IlkoJ_PietruchaD_f4 2017_conference_IBP_p-19__Kонференция__ДученкоЮ_СтуденцовM_f4 2017_conference_IBP_p-21__ProchazkovaD__Causes of failures–_f4 2017_conference_IBP_p-37__BlistanP_BlistanovaM_KovanicL_f4 2017_conference_IBP_p-45__CzerwinskaK_PacanaA_SiwiecD__f4 2017_conference_IBP_p-60__ProchazkovaD__f4 2017_conference_IBP_p-93__IlkoJ_RuskoM__f4 2017_conference_IBP_p-99__SirotiakM_BlinovaL_HlavatovicovaA__f4 2017_conference_IBP_p-108__KlinecI__Jeremy-Rifkin__f4 2017_conference_IBP_p-114__CekanP__f4 2017_conference_IBP_p-124__BuranskaE__f34 2017_conference_IBP_p-131__RuskoM_HarangozoJ_VyskocovaG_f4 2017_conference_IBP_p-142__DemkoJ__f4 2017_conference_IBP_p-149__SwierczA_PacanaA_BednarovaL_f4 2017_conference_IBP_p-158__KlinecI__Henry Ford__f4 2017_conference_IBP_p-162__DanihelovaA_GracovskyR_Makovicka-OsvaldovaL_f4 2017_conference_IBP_p-171__KosickaP_KizekovaM__f4 2017_conference_IBP_p-177__ValentV__f4 2017_conference_IBP_p-181__BlahovaJ__f4 2017_conference_IBP_p-187__PazmaM_RuskoM__f4 2017_conference_IBP_p-197__Osvald___f4 2017_conference_IBP_p-216__KorausA_PolakJ__f4 2017_conference_IBP_p-224__IlkoJ_RuskoM__f4 2017_conference_IBP_p-238__Ondrovič___f4 2017_conference_IBP_p-243__Offertalerova__f4 2017_conference_IBP_p-252__AmarUuld__f4 2017_conference_IBP_p-261__KizekovaM_KosickaP_MikolaskoA_f4 2017_conference_IBP_p-268__SkokanovaA_f4 2017_conference_IBP_p-272_VrablikovaJ_WildovaE_VrablikP_f4 2017_conference_IBP_z-0___Tirage_ISBN__f4

2017

2017_conference_NEP____Pozvanka-Invitacion_2cirk_f4 2017_conference_NEP__c—–Cove_Tirage_ISBN_Content__output_f4 2017_conference_NEP__p-9__RuskoM__Preface__f4 2017_conference_NEP__p-11__RuskoM_IlkoJ_Preface__f4 2017_conference_NEP__p-13__KováčM_GasperovaJ___f4 2017_conference_NEP__p-19__ProcházkováD__f4 2017_conference_NEP__p-31__PlintaD_GolińskaE_Byrska-BieniasK__f4 2017_conference_NEP__p-36__SirotiakM_BartošováA_BlinováL__f4 2017_conference_NEP__p-46__IlkoJ_RuskoM__f4 2017_conference_NEP__p-55__VrábelV_SivýJ_MarchalínŠ_ŠafářP___f4 2017_conference_NEP__p-61__KizekováM_RusnakováV__f4 2017_conference_NEP__p-66__ManováA__f4 2017_conference_NEP__p-73__ČekanP_MichálekJ__f4 2017_conference_NEP__p-80__KlinecI___f4 2017_conference_NEP__p-88__RuskoM__f4 2017_conference_NEP__p-113__SiwiecD_PacanaA_CzerwinskaK_f4 2017_conference_NEP__p-122__BuranskáE__f4 2017_conference_NEP__p-129__KlinecI___f4 2017_conference_NEP__p-133__Halenar__f4 2017_conference_NEP__p-142__Ubárová__f4 2017_conference_NEP__p-149__Abstract__Offertalerova_f4 2017_conference_NEP__p-151__Abstract__Pietrucha_Rusková_KeimP_Simko__f4 2017_conference_NEP__p-153__Abstract__Bartek_f4 2017_conference_NEP__p-156__Abstract__MarkovičP__f4 2017_conference_NEP__p-158__Abstract__RuskoM_LamačkaP__f4 2017_conference_NEP__p-160__Abstract__Harangozó__f4 2017_conference_NEP__p-162__Abstract__Chovancová__f4 2017_conference_NEP__z—–Tirage_ISBN___f4

2017

2017_conference_MaZP____Invitation–3__f4 2017_conference_MaZP__c-00__Cover_Tirage_ISBN_Content_output 2017_conference_MaZP__p-09__Preface__SK_f4 2017_conference_MaZP__p-11__Preface__Latin__f4 2017_conference_MaZP__p-13__Preface__Esperanto__f4 2017_conference_MaZP__p-15__Preface__Kонференция_f4 2017_conference_MaZP__p-17__Preface__BRD__f4 2017_conference_MaZP__p-19__KuklaS_KlaptoczK___f4 2017_conference_MaZP__p-28__Sirotiak_Blinová_Bartošová__f4 2017_conference_MaZP__p-38__Magda__f4 2017_conference_MaZP__p-46__MidulaP_JurokováJ_DadováJ_KrnáčJ_KupkaJ_PotančokJ_f4 2017_conference_MaZP__p-58__Kovac_Gasperova__f4 2017_conference_MaZP__p-63__Manová__f4 2017_conference_MaZP__p-67__Mihal___f4 2017_conference_MaZP__p-73__Blistanova_f4 2017_conference_MaZP__p-80__IlkoJ_RuskoM__f4 2017_conference_MaZP__p-86__Kralikova___f4 2017_conference_MaZP__p-90__NebeskyL__f4 2017_conference_MaZP__p-94__VrábelV_SivýJ_SvětlíkJ_MarchalínŠ__f33 2017_conference_MaZP__p-100__MakovickáOsvaldováL_ČiernikF_OsvaldA_f22 2017_conference_MaZP__p-106__ProcházkaJ___f4 2017_conference_MaZP__p-114__RadimH_KynclM__f4 2017_conference_MaZP__p-120__RuskoM_HarangozóJ__f4 2017_conference_MaZP__p-130__BlinováL__f4 2017_conference_MaZP__p-132__BlistanP_BlistanovaM__f4 2017_conference_MaZP__p-139__Valent5__f4 2017_conference_MaZP__p-151__Cerkala__f4 2017_conference_MaZP__p-155__KlinecI__f4 2017_conference_MaZP__p-163__OffertálerováM_f4 2017_conference_MaZP__p-170__ČekanP_JelušM__f4 2017_conference_MaZP__p-178__RuskoM_FerenczV__f4 2017_conference_MaZP__p-188__Šprochová_Nebeský__f4 2017_conference_MaZP__z__Tirage_ISBN__f4

2016

2016_conference_NEP__c-00—–Cover_ f4 2016_conference_NEP__c-01—–Tirage_ISBN_Scientific board__f4 2016_conference_NEP__c-05—–Content___f4 2016_conference_NEP__c-09—–Preface_f4 2016_conference_NEP__p-11__Blinová-Bartošová-Kipikaša__f4 2016_conference_NEP__p-19__Procházková__f4 2016_conference_NEP__p-29__Ilko_Rusko____f4 2016_conference_NEP__p-33__Offertálerová__IMK___f4 2016_conference_NEP__p-36__Dzuro-Kralikova__f4 2016_conference_NEP__p-43__Restas_A._f4 2016_conference_NEP__p-51__Cekan__f4 2016_conference_NEP__p-59__Klinec__-development-of-futurology–__f4 2016_conference_NEP__p-66__Rusko_Kollár__f4 2016_conference_NEP__p-77__Offertalerová__NIPI__f4 2016_conference_NEP__p-81__Jámborová_Lumnitzer___f4 2016_conference_NEP__p-87__Jurkovičová___f4 2016_conference_NEP__p-92__Simko__f4 2016_conference_NEP__p-96__Klinec___Anticipatory-governance—__f4 2016_conference_NEP__p-100__Rusko___F4 2016_conference_NEP__p-117__Korauš___f4 2016_conference_NEP__p-122__Harangozó_Polakovič__f4 2016_conference_NEP__p-129__Vaňová_Paulová_Hekelová__f4 2016_conference_NEP__p-135__Markovič-Markovičová__f4 2016_conference_NEP__p-142__Kollár_Piatrik_Rusková_Keim__f4 2016_conference_NEP__p-148__Bartošová_Sirotiak_Blinová_Čekanová___f4 2016_conference_NEP__z__Tirage_ISBN_f4 2016_conference_NEP__Pozvanka-Invitacion_2cirk_f4

2015

2015_conference_NEP___Pozvanka-Invitacion_2cirk_F4ex-w 2015_conference_NEP__p-01—–Tirage_ISBN_f- 2015_conference_NEP__p-06—–Content_f- 2015_conference_NEP__p-09—–Preface_f- 2015_conference_NEP__p-11__Offertalerova_ 2015_conference_NEP__p-20__Rusko__ 2015_conference_NEP__p-27__Prochazkova-Prochazka_ 2015_conference_NEP__p-35__Klinec_ 2015_conference_NEP__p-40__Bednarova-Jergova_ 2015_conference_NEP__p-44__Prochazkova-Prochazka-Rusko_ 2015_conference_NEP__p-54__Koraus-Sip_ 2015_conference_NEP__p-57__Kralikova_ 2015_conference_NEP__p-64__Sirotiak-Klačanská-Bartošová 2015_conference_NEP__p-69__Cerkala 2015_conference_NEP__p-73__Kováčová 2015_conference_NEP__p-80__Rusko_ 2015_conference_NEP__p-91__Turekova_ 2015_conference_NEP__p-99__Bartek_ 2015_conference_NEP__p-103__Jenčo_Sobotova_ 2015_conference_NEP__p-108__Kollar_ 2015_conference_NEP__p-117__Turekova-Bagalová_ 2015_conference_NEP__p-125__Prochazkova_ 2015_conference_NEP__p-133__Vráblíková-Vráblik-Habásková_ 2015_conference_NEP__p-142__Rusko-Mikulova_ 2015_conference_NEP__p-149__Pietrucha-Harangozó-Belica-Sip_ 2015_conference_NEP__p-156__Ilko-Rusko_ 2015_conference_NEP__p-160__Rusková-Očenášová-Karvaj_ 2015_conference_NEP__p-165__Wittlinger_ 2015_conference_NEP__p-170__Simko_ 2015_konf_NEP__p-174__Tirage–ISBN_f-

2016

2016_conference_IBP____Invitacion__3cirk–f4- 2016_conference_IBP__p-0___Cover_Tirage_ISBN__f4 2016_conference_IBP__p-5__Obsah-Content__f4 2016_conference_IBP__p-11__Sirotiak_Blinová_Bartošová___f4 2016_conference_IBP__p-29__Neupauerová___f4 2016_conference_IBP__p-35__Blistanova__f4 2016_conference_IBP__p-43__Piatrik_Rusková_Bednárová_Manová__f4 2016_conference_IBP__p-51__PacanaJacek_PacanaAndrzej_Wozny___f4 2016_conference_IBP__p-58__Bagalová_Tureková___f4 2016_conference_IBP__p-66__Kováčová__f4 2016_conference_IBP__p-76__Restas___f4 2016_conference_IBP__p-83__Krizovsky___f4 2016_conference_IBP__p-88__Pangracová_Kuracina_Szabova_Menčík__f4 2016_conference_IBP__p-94__Čekan_Hornický_Rusko___f4 2016_conference_IBP__p-101__Klinec__f4 2016_conference_IBP__p-107__Kovac___f4 2016_conference_IBP__p-112__Čerkala___f4 2016_conference_IBP__p-117__Procházková-Procházka___f4 2016_conference_IBP__p-125__Rusko_Pietrucha____f4 2016_conference_IBP__p-135__Harangozó_Menčík___f4 2016_conference_IBP__p-141__Markovic__f4 2016_conference_IBP__p-147__Rusko_Keim___f4 2016_conference_IBP__p-158__Kollar__f4 2016_conference_IBP__p-166__Mikulova_Rusko__f4 2016_conference_IBP__p-174__Piatrik_Kollár__f4 2016_conference_IBP__p-180__Ilko_Rusko___f4 2016_conference_IBP__p-184__Koraus___f4__ 2016_conference_IBP__p-191__Cekan___f4 2016_conference_IBP__p-199__Rusko_Lumnitzer___f4 2016_conference_IBP__p-212__Simko____f4 2016_conference_IBP__p-z___Tirage_ISBN__f4

2016

2016_konf_SES__Invitation–pozvanka__f4 2016_conference_SES__p-0__Tirage_ISBN___f4 2016_conference_SES__p-5__Obsah-Content__f4 2016_conference_SES__p-9__Predslov_f4 2016_conference_SES__p-11__Blistan_a_Blistanova__f4 2016_conference_SES__p-20__Prochazkova-Prochazka__f3 2016_conference_SES__p-31__Klinec__f4 2016_conference_SES__p-37__Kuril__–disciplinárna_zodpovednosť__f4 2016_conference_SES__p-42__Pacana A-Wozny-Bednarova__f4 2016_conference_SES__p-48__Neupauerová__f4 2016_conference_SES__p-55__Mrniková-Poliak__f4 2016_conference_SES__p-60__Stejskal__f4 2016_conference_SES__p-67__Procházka___f4 2016_conference_SES__p-76__Rusko_Piatrik_Mikulová_Ilko__f4 2016_conference_SES__p-91__Kuril__–zásada_zmluvnosti__f4 2016_conference_SES__p-95__Škultéty__f4 2016_conference_SES__p-98__Offertálerová__f4 2016_conference_SES__p-102__Sirotiak-Blinová-Bartošová-Gerendas__f4 2016_conference_SES__p-116__Kuczman__f4 2016_conference_SES__p-123__Gál-CzékusI_Nagy-KovácsE___f4 2016_conference_SES__p-129__Obozuwa_Akanni___f4 2016_conference_SES__p-136__Ilko_Rusko__f4 2016_conference_SES__p-149__Tóth-NaárZ_OrlovitsZ_NaárT-A_SoregP-A_MagdaR__f4 2016_conference_SES__p-156__Rusko_Kollár___f4 2016_conference_SES__p-170__Procházková-ProcházkaZ-ProcházkaJ__f4 2016_conference_SES__p-186__Piatrik_Kollár___f4 2016_conference_SES__p-193__Kováč__f4 2016_conference_SES__p-196__Bartek_Rusko__f4 2016_conference_SES__p-208__Klinec_f4 2016_conference_SES__p-208__Pietrucha_Harangozó_Rusková_Topić_Karvaj__f4 2016_conference_SES__p-z__Tirage_ISBN___f4