2010

X. ročník vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou “MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2010” sa uskutočnil v dňoch 16. – 17. december 2010 v Bratislave. Z konferencie bol vydaný recenzovaný zborník referátov.

Pozvanka 2010

Zborník 2010