Nástroje environmentálnej politiky

♦ vedecká konferencia so zahraničnou účasťou konaná 3. – 4. júna 2011 v Bratislave
♦ International Scientific Conference, June 3 -4, 2011, Bratislava, Slovak Republic