prof. Ing. Vladimír Zapletal, CSc.

prof. Ing. Vladimír Zapletal, CSc.

Zapletal

Dlhoročným predsedom Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie do roku 2010 bol prof. Ing. Vladimír Zapletal, CSc.