2011

Vedecká konferencia so zahraničnou účasťou “MANAŽÉRSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2011” sa uskutočnila v dňoch 7. – 8. november 2011 v Bratislave. Z konferencie bol vydaný recenzovaný zborník referátov.

Pozvanka 2011

ZBORNIK 2011